logo

01 Temmuz 2020

Korayspor Veri Politikası Hakkında Bilgi

Korayspor kişisel verilerinizin korunması yönündeki veri politikasına sahiptir. KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) kapsamında açıklanmış olan politikada amaç, kapsam, bilgilerin kimlerle paylaşılabileceği, hangi amaçlar kapsamında işleneceği gibi başlıkları içermektedir.

Korayspor Spor Malz. San. Tic. Ltd. Şti. olarak; üyelerimiz, müşterilerimiz, ziyaretçilerimiz, tedarikçilerimiz ve çalışanlarımız dahil olmak üzere gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu Uluslararası Sözleşmeler ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesi ile verisi işlenen ilgili kişilerin haklarını etkin şekilde kullanılmasının sağlanması önceliğimizdir.

Bu nedenle, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere; çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin, müşterilerimizin, ziyaretçilerimizin, üyelerimizin, mağazalarımız, internet sitemizi ve mobil uygulamalarımızı ziyaret eden kullanıcılarımızın, kısacası faaliyetlerimiz sırasında edindiğimiz bütün kişisel verilere ilişkin verinin işlenmesi, saklanması, aktarılmasına ilişkin işlemleri Koray Spor Spor Malz. San. Tic. Ltd. Şti. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasına (“Politika”) göre gerçekleştirmekteyiz.

Kişisel verilerin korunması ve kişisel verileri toplanan gerçek kişilerin temel hak ve hürriyetlerinin gözetilmesi kişisel verilerin işlenmesine ilişkin politikamızın temel prensibidir. Bu nedenle kişisel verilerin işlendiği tüm faaliyetlerimizi, özel hayatın gizliliğinin korunması, şahsi bilgilerin gizliliği, haberleşmenin gizliliği, düşünce ve inanç özgürlüğü, etkili kanun yollarını kullanma haklarını gözeterek sürdürmekteyiz.

Kişisel verilerin korunması maksadı ile ilgili verinin niteliğinin gerektirdiği tüm idari ve teknik koruma tedbirlerini,  mevzuat ve güncel teknolojiye uygun şekilde almaktayız.

Veri politikası, ticari, tanıtım-pazarlama veya sosyal sorumluluk ve benzeri faaliyetlerimiz sırasında paylaşılan kişisel verilerin KVKK’da anılan ilkeler çerçevesinde işlenmesi, saklanması, aktarılması ve silinmesi ya da anonim hale getirilmesine dair izlediğimiz yöntemleri açıklamaktadır.

Ziyaretçilerimiz, iş bağlantılarımız, iş ortaklarımız, çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, üyelerimiz, üçüncü kişiler de dahil olmak üzere Şirket tarafından işlenen tüm kişisel veriler veri politikası kapsamındadır.

Politikamız, Şirket’in sahibi olduğu ya da Şirket tarafından yönetilen, tüm kişisel verilerin işlenmesine yönelik faaliyetlerde uygulanmakta olup KVKK ve kişisel verilere ilişkin ilgili diğer mevzuat ve bu alandaki uluslararası standartlar gözetilerek ele alınmış ve hazırlanmıştır.

Veri sorumlusu olarak kişisel verileri toplarken;

 • Kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği
 • Kimliğimiz, varsa temsilcimizin kimliğine ilişkin bilgiler
 • İşlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği
 • Verileri toplama yöntemimiz ve hukuki sebebi
 • Kanundan doğan haklar, hususlarında ilgili kişiyi aydınlatma yükümlülüğümüz bulunmaktadır.

Kişisel verileri aşağıda sayılan amaçlar kapsamında işlenmektedir:

 • Ticari Faaliyetlerimizi yürütmek
 • Sözleşme kapsamında ve hizmet standartları çerçevesinde destek hizmeti sağlamak
 • Üyelerimizin/ziyaretçilerimizin tercih ve ihtiyaçlarını tespit etmek ve verdiğimiz hizmetleri bu kapsamda şekillendirmek ve güncellemek
 • Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirilmesini sağlamak
 • İş başvurularını değerlendirmek
 • Şirket ile iş ilişkisinde bulanan kişiler ile irtibat sağlamak
 • Pazarlama
 • Çalışanlarımızın eğitim, gelişim ve kariyer süreçlerini desteklemek
 • Uyumluluk yönetimi
 • Satıcı / tedarikçi yönetimi
 • Yasal raporlama yapmak
 • Faturalandırma
 • Korayspor Üyelik Sistemi’ ni yürütmek
 • Korayspor çalışan adayları ve işverenler arasındaki iletişimi sağlamak
 • Çağrı merkezi süreçlerini yönetmek
 • Kurumsal iletişimi sağlamak
 • Korayspor özelinde ürün satın alımı sonrası firma ile nakliye ya da teknik servis arasında irtibatı sağlamak
 • SMS, Elektronik posta ile bülten göndermek, pazarlama faaliyetinde bulunmak  ya da bildirimler de bulunmaktır.

Kişisel verilerin paylaşımı;

 • Tedarikçilerimize
 • İş ortaklarımız ve iş bağlantılarımıza
 • Teknik servislere
 • Nakliye firmalarına
 • Kargo firmalarına
 • Hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına
 • Hukuken yetkili özel hukuk kişilerine
 • Ortaklarımıza, yukarıda açıklanan ilke ve kurallara göre aktarılabilir.
 • Bağımsız denetim firmaları

Etiketler: »
Share
#

SENDE YORUM YAZ

1+7 = ?