logo


Topçu Kışlası ve Taksim Camii planı tekrar gündemde

topçu kışlası

Beyoğlu Belediyesi iptal edilen planı uygulamaya geçti. Topçu Kışlası, Taksim Camii, Galatasaray otoparkı ve ihya projeleri yeniden gündeme geldi.Beyoğlu Belediyesi geçiş dönemi yapılaşma şartlarına uymak yerine meri plana göre uygulama yapacağını hem Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İBB’ye 4 Eylül 2015 tarihi itibariyle bildirdi.

Danıştay 6. Dairesince Beyoğlu Koruma Amaçlı Uygulama İmar planı ile ilgili İstanbul 10. İdare Mahkemesi’nin verdiği iptal kararını bozması üzerine Beyoğlu Belediyesi bozulan plana göre uygulama yapmaya başladı. Oysa Danıştay mahkemenin kararını usül yönünden bozmuş, yeni bir bilirkişi ile kararın gözden geçirilmesini istemişti. Eski plana göre Gezi Parkı’na kışla, Taksim meydanına cami, Galatasaray ’a otopark gibi çok sayıda sorunlu uygulamalar vardı. Bu uygulamaların tamamı yeniden hayata geçti.

Beyoğlu Kentsel Sit alanına ilişkin 21.12.2010 onay tarihli 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar planı yapılmıştı. Galata Derneği ve Cihangir Güzelleştirme Derneği dava açmıştı. Taksim meydanı başta olmak üzere Beyoğlu genelinde planın tarihi semte zarar vereceği, siluetini etkileyeceği, uygulamaların koruma amaçlı olmaktan çok yeni imar rantı sağladığı ileri sürülmüştü. Derneklerin itirazında ayrıca, ‘’planın hazırlık aşamasında gerekli katılım sağlanmadı, ve duyuru araçları kullanılmadı, Tarlabaşı, Perşembe Pazarı ve Haliç tersaneleri gibi korunması gerekli en önemli alanlar ‘özelleştirme’ ‘kentsel yenileme’ veya ‘turizm alanı’ ilan edilerek koruma planı kapsamı dışında bırakıldı, Beyoğlu – İstiklal Caddesi’ndeki yapılar kültürel kullanımla sınırlandırılmayarak yerine turizm-ticaret-hizmet alanı olarak ilan edildi’’ belirtildi.

Belediye uygulamaya başladığını bildirdi

Mahkemenin iptal kararıyla birlikte Beyoğluna bakan İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu 12.02.2014 tarihinde aldığı karar ile geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarını belirlemişti. Beyoğlu’ndaki imar uygulamaları bu koruma esaslarına göre yapılıyordu. Ancak Danıştay 6. Dairesi tarafından karara esas olan bilirkişi raporunu yeterli bulmayarak yeni bilirkişi için davayı İdare Mahkemesi’ne geri gönderdi. İdare Mahkemesi karar direnebilir de yeni bilirkişi ile birlikte yeni bir karar da alabilir. İşte bu aradaki süreçte Beyoğlu Belediyesi geçiş dönemi yapılaşma şartlarına uymak yerine meri plana göre uygulama yapacağını hem Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İBB’ye 4 Eylül 2015 tarihi itibariyle bildirdi.

Kurul 3 maymunu oynayacak

Alınan bilgilere göre, İstanbul 1 Nolu Koruma Kurulu da ne yapacağını şaşırdı. Kurul üyeleri önce bir karar alarak geçiş dönemi yapılaşma şartlarına göre imar mevzuatının devam etmesi gerektiğini düşünürken, bakanlık hukuk müşavirliğinin bu konudaki itirazı ile geri adım attı. Bakanlık uygulamayı yapan kurumun (Beyoğlu Belediyesi) kararına uyulması gerektiğini, idareler arasında koordinasyonsuzluk gibi bir görüntü verilmemesini istedi. İddiaya göre, Mahkemesi devam eden ve ilk kararda uygun bulunmayan imar planları için telafisi mümkün olmayacak sonuçlara neden olacak uygulama için koruma kurulu resmen 3 maymunu oynayacak. Görmedim, duymadım, bilmiyorum…

(RADİKAL- Ömer Erbil)

Etiketler: » » » » » » » » » » » » » » » » » » »
Share


#

SEN DE YORUM YAZ

4+7 = ?