logo


Soma Holding’in kulesi Meclis gündeminde

Eski Kültür ve Turizm Bakanı İzmir Bağımsız Milletvekili Ertuğrul Günay, maden faciasının yaşandığı Soma’daki aynı firmaya ait İstanbul Maslak’taki ‘Spine Tower’ adlı gökdelenin imar kurallarına aykırı olup olmadığının açıklanması için Çkonutre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce’nin yanıtlaması istemiyle TBMM’ye sunduğu soru önergesinde, ‘Soma Holding’in Maslak’taki inşaat alanını edindiği tarihte, bölgedeki imar koşulları nedir? İnşaatın, imar kurallarına aykırı olarak, arazinin en yüksek yerinden kot aldığı, böylece yer üstündeki 47 kata ek olarak yer altında da fazladan 9 kat imkanı sağlandığı doğru mudur?’ diye sordu. İzmir Bağımsız Milletvekili Ertuğrul Günay, ‘İstanbul Maslak’ta Soma Holding’e ait ‘Spine Tower’ adlı ve Türkiye’nin en yüksek yapılarından olduğu söylenen gökdelenin, imar kurallarına aykırı olarak inşa edildiğine dair basında çok sayıda haber yer almaktadır. Soma Holding, önceki hafta ülkemizin en büyük maden faciasının yaşandığı ve 300’den fazla yurttaşımızın canını yitirdiği Soma’daki kömür ocağının işletmecisidir. 

Bu işletmenin, Enerji Bakanlığı yetkililerince gereken incelemeler yapılmadan projelerin kabul edildiği ve yakın tarihlerde birçok eksiklik varken Çalışma Bakanlığı müfettişlerince de ‘noksan husus tespit edilmiştir’ denilerek kayırıldığına ilişkin silgi ve belgeler kamuoyuna yansımıştır. Bu inşaatla ilgili olarak da benzer haberlerin yaygınlık kazanması üzerine, adı geçen şirketin başka kamu birimleri tarafından da korunup kollandığı konusunda haklı bir kuşku oluşmuştur’ dedi. Günay, şu sorularının Çkonutre ve Şehircilik Bakanı tarafından yazılı olarak ckonutaplandırılmasını istedi: 

‘1- Soma Holding’in Maslak’taki inşaat alanını edindiği tarihte, bölgedeki imar koşulları nedir?

2- Soma Holding bu alanı sahiplendikten sonra, imar koşullarında hangi tarihlerde, kaç kez ve ne gibi değişiklikler yapılmıştır?

3- Yapılan değişikliklerle kamuya açık olması gereken yeşil alan fiilen inşaat alanına katılmış, yeşil alan oranı azalırken, brüt parsel üzerinden emsal verilerek inşaat alanı artırılmış ve böylece olağan imar koşullarına aykırı ve abartılı yapılaşmanın önü açılmış mıdır?

4- Yapılara verilen yükseklik izinleri çkonutredeki alan ve yol genişlikleri ile orantılı olması gerekirken, bu oranlar gözetilmeden Spine Tower’a sınırsız yükseklik (h) izni nasıl verilmiştir?

5- İnşaatın, imar kurallarına aykırı olarak, arazinin en yüksek yerinden kot aldığı, böylece yer üstündeki 47 kata ek olarak yer altında da fazladan 9 kat imkanı sağlandığı doğru mudur?

6- Spine Tower’ın inşaat alanı ile ilgili imar planı değişiklikleri ve proje onayları hangi Belediyelerce gerçekleştirilmiştir?

7- Basında yer alan -ve bazı Belediye Meclis Üyelerinin suç duyurusunda da bulunduğu- bütün bu konular Bakanlığınızca inceleme konusu yapılmış mıdır? Yapılmışsa, bu incelemenin sonuçları nedir ve aykırılıklarla ilgili bir yaptırım uygulanacak mıdır?’

Etiketler: » » »

Share