logo


Özcan’dan HSYK’ya Aziz Yıldırım başvurusu

Özcan, HSYK’ya gönderdiği başvuru dilekçesinde, “Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği Başkanı Aziz Yıldırım, Yönetim Kurulu Üyeleri İlhan Yüksel Ekşioğlu ve M. Şekip Mosturoğlu haklarında, İstanbul 16. Ağır Ceza mahkemesince şike ve örgüt suçlarından 2011/63 Esas, 2012/71 Karar sayılı dosyasında ağır cezalara hükmedilmiş, bu karar da Yargıtay 5. Ceza Dairesinin 17.01.2014 tarih, 2013/16791 Esas, 2014/516 Karar sayılı kararı ile onanarak kesinleşmiştir. Bu karar ile adı geçen şahısların Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği üyelikleri düşmüştür. Yukarıda belirtilen İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi ve Yargıtay 5. Ceza Dairesi Kararları; TCK’nın 220/1, 53/1 ve 6222 Sayılı Kanu’nun 11 ve 18 maddelerine göre verilmiştir. TCK’nın 53/1 maddesinin (d) bendine göre anılan kişiler, dernek tüzel kişiliğinin yöneticisi olmaktan ömür boyu men edilmişlerdir. Dolayısı ile Fenerbahçe Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Yıldırım ve yönetici İlhan Yüksel Ekşioğlu şirketteki görkonutlerinden de men edilmişlerdir. T.C Anayasası’nın 138. maddesine rağmen, Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği’ndeki görkonutlerine hükümlüler Aziz Yıldırım , İlhan Yüksel Ekşioğlu ve M. Şekip Mosturoğlu yasalar ve Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği Tüzüğünün 6. maddesine aykırı olarak dkonutam etmektedirler” dedi.

Fenerbahçe Kongre Üyesi Avukat Recep Özcan, başvurusunun dkonutamında, “17 Ocak 2014 tarihinden bu yana, Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği mkonutcut yönetimi kesinleşmiş mahkeme kararına rağmen boşalan başkanlık ve üyelik için seçim yapmayarak Türk Ceza Kanunu, Türk Medeni Kanunu, Dernekler Kanunu ve Fenerbahçe Spor Kulübü Tüzük hükümlerini yok saymışlardır. Öte yandan, ilgililer hakkında verilen ceza hükümleri kesinleştikten sonra, Özel Yetkili Mahkemelerin görkonutleri, normal ağır ceza mahkemelerince yerine getirileceğinden; Yargıtay 5. Ceza Dairesi ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nca adı geçen dosya, infaz hükümleri yerine getirilmek üzere, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2011/5 Esas sayılı dosyasında işlem görmek üzere gönderilmiş olup, makul sayılmayacak bir zamandan beri, hükümlü Aziz Yıldırım hakkında gereken işlem yapılmamaktadır” ifadelerini kullandı.

Özcan, HSYK’ya yaptığı başvurusunda bilgilendirilmek istediği hususları ise şöyle sıraladı:

“1- Cezaların İnfazı Hakındaki Kanun Hükümlerine göre; tahliye kararları derhal yerine getirilmezse, suçtur. Kesinleşmiş hükümlerin derhal infaz edilmemesi de suçtur. Hükümlü Aziz Yıldırım‘ın yararlandırıldığı bir kanun hükmü var mıdır?

2- Türk Ceza Kanunu Hükmüne göre; kanunları bilmemek mazeret değildir. Hele ki, kesinleşmiş yargı kararlarının infazını yazıp imzalamamak görkonuti ihmal midir?

3- Türkiye Cumhuriyeti Anayasası; ‘Hakları kullanmada, yükümlülükleri yerine getirmede herkes eşittir’ genel ilkesini emreder. Kesin hükümle mahkum olanlar veya infaz gereğini yerine getirmek zorunluluğu bulunanlar haklarında, Anayasa ve diğer yasalarda bir değişiklik olmuş mudur?

4- Yasama organının çıkardığı yasaları, yargı organının herhangi bir birimi uygulamıyorsa Anayasa’nın 138. maddesini; ihlal etmiş olur mu?”

Etiketler: » »

Share