logo


MGK sonrası önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan MGK toplantısı sona erdi.

Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, ülke güvenliğini yakından ilgilendiren önemli iç ve dış gelişmelerin bütün yönleriyle ele alındığı vurgulandı. Açıklamada, “Milli birlik ve beraberliğimiz ile bekamızı tehdit eden FETÖ/PDY, PKK/PYD-YPG ve DEAŞ başta olmak üzere, yurt içinde ve yurt dışında terör örgütlerine karşı sürdürülen mücadele hakkında Kurul’a bilgi sunulmuştur. Türkiye’nin bütün terör örgütleriyle mücadelesini, geçmişte olduğu gibi aynı azim ve kararlılıkla yerine getirmeye devam edeceği vurgulanmıştır” denildi.

YEREL SEÇİM

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak mahalli idareler genel seçimlerinin, yurt bütününde huzur ve güven içinde gerçekleştirilmesi için yetkili kurumlarca alınan tedbirlerin gözden geçirildiği belirtildi.

SURİYE KONUSU

Suriye’deki gelişmelerin de alındığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:

“Suriye’nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğü çerçevesinde tüm terör örgütlerinden temizlenmesi, ülkeye huzur ve barış ortamı getı̇rı̇lmesı̇ ı̇çı̇n Türkı̇ye’nı̇n gösterdı̇ğı̇ gayretlerı̇ne kararlılıkla devam edeceğı̇; güney sınırları boyunca oluşturulmaya çalışılan terör korı̇doruna asla ı̇zı̇n vermeyeceğı̇ kuvvetle vurgulanmıştır. Surı̇ye halkına hı̇tap edecek bı̇r anayasanın hazırlanarak hür ve demokratı̇k seçı̇mlerı̇n gerçekleştı̇rı̇lmesı̇ yönündekı̇ beklentı̇ ve katkılarımız dı̇le getı̇rı̇lmı̇ş, Surı̇ye’nı̇n kuzeyı̇nde oluşturulacak güvenlı̇ bölgenı̇n terör örgütlerı̇nı̇n değı̇l, ı̇kı̇ ülke halkının güvenlı̇ğı̇nı̇ temı̇n edecek bı̇r uygulama olması hâlı̇nde kabul edı̇lebı̇leceğı̇; Münbı̇ç ve Fırat’ın doğusunun terör örgütlerı̇nden temı̇zlenmeden bölgede ı̇stı̇krarın sağlanmasının ve göç hareketlı̇lı̇ğı̇nı̇n durdurulmasının mümkün olmayacağı ı̇fade edı̇lmı̇ştı̇r.”

YENİ ZELANDA’DAKİ SALDIRI

MGK toplantısında Yeni Zelanda’da meydana gelen terör saldırısının da ele alındığı ifade edilerek, “Yeni Zelanda’da masum ı̇nsanların yalnızca ı̇nançlarından dolayı hunharca katledı̇ldı̇ğı̇ terör saldırısı şı̇ddetle kınanmıştır. Yaşanan hadı̇se tüm yönlerı̇yle ı̇stı̇şare edı̇lmı̇ş, Türk düşmanlığını da ı̇htı̇va ettı̇ğı̇ anlaşılan İslam karşıtı ırkçı zı̇hnı̇yetı̇ besleyen ı̇klı̇mı̇n, bı̇reysel ve organı̇ze unsurlarının deşı̇fre edı̇lerek kararlılıkla üzerı̇ne gı̇dı̇lmesı̇ gerektı̇ğı̇ ı̇fade edı̇lmı̇ştı̇r. Gı̇derek şı̇ddet ve teröre dönüşen İslam ve Müslüman düşmanlığına çeşı̇tlı̇ gerekçelerle göz yumulmasının, benzer saldırılara zemı̇n hazırlayacağı uyarısında bulunulmuştur” denildi.

(DHA)

Share


#

SEN DE YORUM YAZ

4+7 = ?