logo


MEB’ten flaş açıklama!

haberMEB1Milli Eğitim Bakanlığı, bir gazetede yayınlanan “KPSS’ye Girmeden Öğretmen Atamışlar” başlıklı haberin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, bir gazetede de yayınlanan “KPSS’ye Girmeden Öğretmen Atamışlar” başlıklı haberin gerçekleri yansıtmadığı vurgulanarak “Adı geçen öğretmen F.A. 20 Eylül 1994 tarihinde Yalova Merkez Sultaniye Ortaokulu’nda aday öğretmen olarak göreve başlamış, 2 yıl 11 ay 10 gün hizmetten sonra 1 Eylül 1997 tarihinde öğretmenlik görevinden istifa etmiştir. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 92. Maddesinde, memurluktan çekilenlerin yeniden atanmasına ilişkin olarak, ‘İki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden veya bu Kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler, ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya 71’inci madde hükümlerine uyulmak suretiyle diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilirler…’ hükmüne yer verilmiştir” denildi.

Açıklamada ayrıca şunlar kaydedildi:

“Diğer taraftan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin ‘Açıktan ve kurumlar arası yeniden atama’ başlıklı 14. maddesinde ise ‘(1) Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda adaylıklarının kaldırılmış olması kaydıyla;

a) Bakanlık kadrolarındaki görevlerinden ayrılanlar,

b) Hâlen kamu kurum ve kuruluşlarında öğretmen veya başka unvanda görev yapanlar bu kapsamda başvuruda bulunabilirler…’ denilmektedir.

Bakanlık Makamı, kanunun kendisine verdiği yetkiye dayanarak adı geçen öğretmeni 02.01.2012 tarihinde Balıkesir Merkez 100. Yıl Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’ne atamıştır. Ancak, Ankara 3. İdare Mahkemesi, 06.11.2013 tarih 2013/1816 sayılı alınan kararı ile söz konusu atamanın iptaline karar vermiştir. Daha önce öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olan F.A’ın ataması, yukarıdaki yasal düzenlemeler çerçevesinde yapılmıştır. Bilindiği gibi, KPSS uygulaması 2002 yılında, yani F.A.’nın atamasından 8 yıl sonra başlamıştır. F.A.’nın göreve başlama tarihi olan 20.09.1994’te zaten KPSS uygulaması olmadığından, İdare Mahkemesi’nin kararında yer alan ‘Bakanlık Makamınca açıktan ataması yapılan F.A. isimli kişinin KPSS sınavına girmediği ve KPSS sınav sonuç belgesi bulunmadığı, Mahkememizin 12.09.2012 ve 20.11.2012 tarihli ara kararları ile ortaya konulduğundan dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır’ ifadesinin isabetsizliği ortadadır. Bu nedenle konuya ilişkin 06.11.2013 tarihli İdare Mahkemesi kararına, Bakanlığımızca, bir üst mahkeme olan Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nde itiraz edilecektir.”

Etiketler:

Share