logo


Konut fiyatlarında artış var!

cihan ekonomisinde hiperenflasyon hususuyla 20. yüzyıldan sonra tarihte klan göstermiştir. cetvel 3.1 incelendiğinde, dünyada hiperenflasyonun kasko değer listesi yaşandığı dönemlerle üç durumda karşılaşılmaktadır. Bu dönemler, birinci dünya Savaşı sonrası dönem, İkinci dünya Savaşı sonrası periyot ve 1980’ li yıllar olarak belirtilmektedir.  Birinci cihan Savaşı sonrası Avusturya, Almanya, Polonya, Rusya ve Macaristan gibi orta Avrupa ülkelerinde ortaya çıkmıştır. fakat bu ülkelerde hiperenflasyon süreci 1920-1924 yılları ortada kasko değer listesi başlamış ve bitmiştir. İkinci cihan Savaşından sonra ise Çin, Yunanistan ve Macaristan’da yaşanmış ve bu proses 1943 -1950 yılları arasında gerçekleşmiştir. Hiperenflasyonla karşılaşılan üçüncü devre ise yakın tarihte ve 1980’li yıllarda, Brezilya, Arjantin, Bolivya, Peru kabilinden latin halkları Amerika ülkelerinde gerçekleşmiştir (Parasız, 2001: 31).  Hiperenflasyonun yaşandığı ülkelerde kazançlı durum, toplumsal hayati tamamen gözdağı edecek durumdadır. el sıklıkla elinde kasko değer listesimangır hasta etmek namına mağazalara saldırı edip artan fiyatlara karşı tedbir kısaltmak isterler.

Hiperenflasyon açık oturum rejimlerle bağlantısı sıfır bir hesaplı muvazenesizlik durumudur. elan mukaddema yaşanılan ülkelere bakıldığında otoriter, totaliter ve demokratik rejimlerle yönetilen ülkelerde de Hiperenflasyonla karşılaşılmıştır. sadece cenk zamanlarına değil, dünyada barışın olduğu dönemlere bile bedel gelmiştir. Hiperenflasyonu tetikleyen unsurlar beyninde ülkenin kağıt nakit kullanması ve karşılıksız kağıt varlık basması sayılabilir. zira madeni paranın meri olması yerinde bol sıfırlı kazanç basmak çetin olacaktır. oysa kağıt dünyalık sisteminde mangır çökmek son mesabe kolaydır.   mücadele ve ihtilallerin sıkça yaşandığı kredi hesaplama ülkelerde de hiperenflasyon gerçekleşmektedir. Çünkü mücadele ve sertlik üzere durumlarda ülkelerin masrafları bütçe üzerinde bir ağırlık getirmektedir ve bu eşya genelde bütçe açıklarına kez açmaktadır. Bu durumda devlet bütçe açığını feshetmek için vergi ve borçlanma için gidecektir. ancak ihtilal yahut muhteva kalkışma üzere şiddet olaylarının yaşandığı toplumlarda umum iye olduğu görüşe göre; kendince seçenek belirleyecek ve devlete vergi yahut borç vermekten kaçınacaktır. Bunun sonucunda devletlere yine tıngır gübre vasıtasıyla bütçe açığını finanse etme yolu kalacaktır. Nikaragua, Bolivya, Arjantin, ecinni ve Yunanistan kabil ülkelerde tarihte yaşanan hiperenflasyon sürecinin altında hep bâtın koçaklama ve isyanlar yatmaktadır.

hassaten hükümetlerin kuru ve istençsiz oluşu da bu dolaşma dâhil isyan ve sivil polis savaşı özendirme etmektedir. Hiperenflasyonun yaşandığı ülkelerdeki genel görüşe göre; hükümetlerin yaptırım gücü enikonu lagar olduğundan, halktan mevhibe toplayabilecek yönetim gücünden yoksundur.  Bütçe üstünde hariç etkilerin olması ülkelerin yaşadığı hiperenflasyon sürecini tetikleyebilmektedir. 1920’li yıllarda yaşanan hiperenflasyon döneminin en ciddi sebebi Almanya, Avusturya, Macaristan üzere ülkelerin varlıklı miktarlarda savaş tazminatı ifa etmek zorunda kalmalarıdır. 1980’li yıllarda ise hiperenflasyona tarik açan hariç etkilerin başında savaş tazminatı değil, ülkelerin namus borcu krizine girmesi yatmaktadır. Arjantin, Bolivya, Polonya kabil ülkelerin; şiddetli derecede borçlanarak vecibe faizlerini bile konut kredi hesaplama ödeyemeyecek duruma gelmesi, bu ülkelerde yaşanan hiperenflasyonun temel sebebi olarak gösterilmektedir. Hiperenflasyon oranlarının ekonomide negatif etkileri nispeten fazladır. Bu etkiler hiperenflasyon oranlarının yaşanıldığı sürecin uzunluğu ve tıkır stokunun nema hızına bağlı olarak, ekonomide kilolu tahriplere münasebet olduğu belirtilmektedir. Buna göre; hiperenflasyon yaşayan ülkelerde, öncelikle finans sektöründe daralmaların yaşandığı, yükselmek sisteminin etkinliğini yitirdiği ve ekonomide paranın fonksiyonlarını yitirerek, zamanla paranın alegori sayışma sisteminin uygulanmaya başlandığı belirtilmektedir.

 

Etiketler: » » »

Share
#

SEN DE YORUM YAZ

6+7 = ?