logo


Kıvanç Tatlıtuğ’un 3 milyon dolarlık çöküntüsü!

kıvanç tatlıtuğKıvanç Tatlıtuğ bir dönem çok çalışmaktan psikolojik çöküntü yaşadığını söyledi.

Dün marka yüzü olduğu Mavi Jeans’in Four Seasons Hotel’de düzenlenen lansmanına katılan yakışıklı oyuncu, geçtiğimiz sezon çalışmaktan yorgun düştüğünü söyledi.

“PSİKOLOJİK OLARAK ÇÖKTÜM”

“Kuzey Güney dizisi ve Kelebeğin Rüyası filminin çekimlerini birlikte götürdüğüm için psikolojik olarak çöküntü yaşadım” diyen Tatlıtuğ, yaz aylarında ise yeterince dinlendiğini ve yeni projelere hazır olduğunu belirtti.

Ün­lü oyun­cu Kı­vanç Tat­lı­tuğ yi­ne bir re­ko­ra im­za at­tı. Di­zi­le­rin en çok ka­za­nan oyun­cu­su un­va­nı­nı elin­de bu­lun­du­ran Tat­lı­tuğ, rek­lam­la­rın da en çok ka­za­nan oyun­cu­su ol­du. 3 se­zon­dur rek­lam­la­rın­da boy gös­ter­di­ği bir je­an mar­ka­sıy­la söz­leş­me ye­ni­le­yen Tat­lı­tuğ bu
an­laş­madan 3 mil­yon do­lar al­dı. Son ola­rak rol al­dı­ğı ban­ka rek­la­mın­dan 2 mil­yon do­lar alan Tat­lı­tu­ğ’­un, yeni rek­lam­larındaki partneri dün­ya­ca ün­lü man­kenBar­ba­ra Pal­vi­n’­in 500 bin do­lar al­dı­ğı öğ­re­nil­di.

HEP O HA­TIR­LA­NI­YOR

Al­dı­ğı üc­ret­le part­ne­ri­ni 6’ya kat­la­yan Kı­vanç Tat­lı­tu­ğ’­un rek­lam üc­re­ti­nin kat­la­na­rak art­ma­sı­nın ne­de­ni ise; ya­pı­lan araş­tır­ma­lar­dan çı­kan so­nuç­lar ol­du. Rek­lam­la­rın ha­tır­lan­ma oran­la­rı­nı araş­tı­ran Ad­watch ad­lı şir­ket, sa­de­ce 3 rek­la­mın %3 ha­tır­lan­ma ora­nı­nın üze­ri­ne çı­ka­bil­di­ği­ni açık­la­dı. Bu üç rek­la­mın iki­si Kı­vanç Tat­lı­tu­ğ’­un rol al­dı­ğı rek­lam­lar ol­du.

Etiketler:

Share
#

SEN DE YORUM YAZ

1+1 = ?