logo


İsrail’e toprak satışı patladı!

israilTel Aviv’e karşı attı mı mangalda kül bırakmayan AKP’nin icraatı…

Ülkemiz,89 yılda israilliler’e toplamda 12 dönüm arazi sattı. Son iki yılda ise rekor kırıldı. israil vatandaşları, tam 59 dönüm toprak aldı.

Her fırsatta israil’in Filistin halkına yönelik terörünü kınayıp ‘soykırım’ yapmakla suçlayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve AKP kadroları, bu memleket ile mevcut olan ekonomik ve askeri ilişkileri gözden uzakta tutmak için gayret sarf etti. Hatta Cumhurbaşkanı’nın oğlu Burak Erdoğan, israil ile ticaretini kesintisiz sürdürdü. israil ile ilişkilerin sürdüğüne dair bir başka delil ise MHP mebus Yusuf Halaçoğlu’nun soru önergesi ile ortaya çıktı: 89 sene boyunca yalnızca 12 dönüm toprak saha israil vatandaşları, son 2 yılda 59 dönümün sahibi oldu.

RAKAMLARı BAKAN GüLLüCE AÇIKLADı
MHP grup Başkanvekili Yusuf Halaçoğlu, çevre Bakanı idris Güllüce’ye, 18 Mayıs 2012’de yürürlüğe giren yüzde 10 sınırlaması öncesi ve sonrasında israil vatandaşlarının Türkiye’de aldıkları taşınmazları sordu. Bakan Güllüce’nin verdiği bilgiye göre israil vatandaşlarının 1 Kasım 1923 ve 18 Mayıs 2012 tarihleri içinde 40 adet parseli bulunuyordu. Bunların büyüklüğü de yaklaşık 12 dönüm idi. lakin yasadan sonra rekor bir alım yapıldı. israil vatandaşları 57 ayrı adet parsel daha satın aldı. Son iki yılda alınan taşınmazların büyüklüğü ise yaklaşık 59 dönüm olarak gerçekleşti. Halaçoğlu’nun, “Filistin’de yaşanmakta olan katliama rağmen israil vatandaşlarına toprak satışını halen düşünülmekte midir? israil vatandaşlarına satılmış bulunulan taşınmazlarla ilgili bir yaptırım düşünülmekte midir?” sorusuna çevre Bakan Güllüce, “Belirtilen hususlara ilişkin bir çalışma bulunmamaktadır” cevabını verdi.

Patrik’le baş başa görüştü
Cum­hur­baş­ka­nı Tayyip Er­do­ğan ve Baş­ba­kan Ahmet Da­vu­toğ­lu ile gö­rüş­mek için Tür­ki­ye­’ye ge­len ABD Baş­kan Yar­dım­cı­sı Jo­e Bi­den, se­ya­ha­ti­nin üçün­cü ve son gü­nün­de is­tan­-bu­l’­da Fe­ner Rum Pat­rik­ha­ne­si ve Sü­ley­ma­ni­ye Ca­mi­i’­ni zi­ya­ret et­ti.

BARTHOLOMEOS KAPIDA KARŞILADI
Pat­rik­ha­ne­ye 11.45’te ge­len Bi­den ve eşi­ Jill Biden’ı, Fe­ner Rum Pat­ri­ği Bart­ho­lo­me­os kar­şı­la­dı. Bir sa­at 40 da­ki­ka sü­ren zi­ya­ret­te Bi­de­n, Bart­ho­lo­me­os ile baş ba­şa gö­rüş­tü. Bi­den gö­rüş­me­nin ar­dın­dan eşi ile Aya Yor­gi Ki­li­se­si­’ni ge­ze­rek mum yak­tı.
Bi­den çif­ti, Pat­rik­ha­ne­’nin ar­dın­dan Sü­ley­ma­ni­ye Ca­mi­i’­ne geç­ti. çev­re­sin­de ge­niş gü­ven­lik ön­lem­le­ri­nin alın­dı­ğı ca­mi­ye gi­riş­ler, zi­ya­ret­cilt 40 da­ki­ka ön­ce ka­pa­tıl­dı. Ca­mi gö­rev­li­le­ri eş­li­ğin­de Sü­ley­ma­ni­ye­’yi ge­zen Bi­den ve eşi, yetkililerden ca­mi hak­kın­da bil­gi al­dı. ABD Baş­kan Yar­dım­cı­sı Biden, eşiy­le bir­lik­te, ABD Baş­kan­lık fi­lo­su­na ait özel bir uçak­la sa­at 15.00’te Tür­ki­ye­’den ay­rıl­dı.

Kaynak:Sözcü/Veli TOPRAK

Etiketler: » » » » » »

Share
#

SEN DE YORUM YAZ

9+4 = ?