logo


Hijyen eğitim belgesi almayanlara ceza

Malatya İl Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:“1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 126-12’nci maddesinde yapılan değişiklikle aşağıdaki işkolunda çalışanlar için zorunlu olan portör muayenesi kaldırılmış, hijyen eğitimi ve belgesi alması zorunlu hale getirilmiştir. Müdürlüğümüzün denetim yetkisinin de bulunduğu hijyen eğitimi ve belgesi alması zorunlu olan işkolu türleri aşağıya çıkartılmıştır. Gıda üretim ve perakende iş yerleri. Perakende iş yerleri: Ana dağıtım merkezleri, hazır yemek hizmeti, iş yeri ve kurum yemekhaneleri, restoranlar ve diğer benzeri gıda hizmetlerinin sunulduğu yerler, dükkanlar, toptan satış yerleri, süpermarket dağıtım merkezleri dahil olmak üzere son tüketiciye satış ve dağıtım noktasında gıdanın işlenmesi, muameleye tabi tutulması veya depolanması ve benzeri hizmetlerin verildiği iş yerleri,İnsani tüketim amaçlı sular ile doğal mineralli suların üretimini yapan iş yerleri ile kaplıcalar (İl Halk Sağlığı Müdürlüğü’nce denetlenir.)Hamam, sauna, berber, kuaför, dövme ve pirsing yapılan yerler, masaj ve güzellik salonları ve benzeri yerler. Otel, motel, pansiyon ve misafirhane gibi yerler.”

‘Yeni mkonutzuatın getirdiği bu uygulamayla her iş kolunun özelliğine göre verilecek hijyen eğitimleriyle, çalışanların halk sağlığı konusunda bilgilendirilmelerinin sağlanması, bu konuda toplum bilinci oluşturulması ve halk sağlığının geliştirilmesi amaçlanmıştır” denilen açıklamanın son bölümünde şunlar belirtildi:“Hijyen Eğitimi Yönetmeliği’ nin geçici birinci maddesinde belirtilen sürede (05.07.2014 tarihine kadar) “Hijyen Eğitimi Belgesi” almamış olanlar hakkında denetime yetkili kurumlarca 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesine göre 250 TL ile 1000 TL. arasında idari para cezası uygulanacaktır.Bu nedenle herhangi bir mağduriyetin yaşanmaması için işyeri sorumlusu özel ve tüzel kişilerce, yukarıda belirtilen iş kolunda çalışan personele 05.07.2014 tarihine kadar il /ilçe Halk Eğitimi Merkezlerinden hijyen eğitimi aldırarak “Hijyen Eğitimi Belgesi” almalarının sağlanması hususu ilgililere önemle duyurulur.”

Etiketler: » »

Share