logo

24 Kasım 2015

Flotasyon Makinesi

flotasyon-makinesi

Zeta Potansiyelinin büyüklüğü mineral tane yüzeyindeki potansiyel ile ortamdaki iyonlarla ilişkilidir. Ortamdaki iyon derişimi çok yüksekse Zeta potansiyeli olmaktadır. Buda ortama ilave edilen düzenleyici ve toplayıcı kimyasal miktarı ve çeşidi ile ilişkildir.

Ortamdak iyonlar tane yüzeyinde elektrostatik çekim kuvvetiyle toplanmaktadır. Bu olay tane yüzeyindeki elektriksel bir potansiyel oluşmasını sağlamaktadır. Ortamdaki diğer taneler de oluşan elektriksel yük nediyle birbirlerini itmektedir. Ortamda iyon derişimi çok yüksekse dengeleyici iyonlar mineral yüzeyine yakın toplandıklarından elektriksel çift tabaka kalınlığı azalmaktadır.

Ortamdaki dengeleyici iyonların değeri de çift tabaka kalınlığının etkilemektedir. Aynı şartlarda mineral taneciklerini nötralize etmek için kullanılan aliminyum iyonları sodyum iyonlarına göre daha etkili olup daha ince çift tabaka oluşturmaktadır.

Mineral Tanesi yüzeyindeki elektrik potansiyelini;

  • Mineral içeridiği iyonlar,
  • Sudaki H+ ve OH- iyonları,
  • Mineral yüzeyindeki iyonlar,
  • Mineral yüzeyindeki iyonlarla tepkimeye girerek yüzeyde kompleks bir yapı oluşturabilen iyonlar;
  • Çözünmeyen tuzları oluşturulan toplayıcılar oluşturmaktadır.

Flotasyon makinesi ortama ilave edilen düzenleyici ve toplayacı flotasyon kimyasallarıyla mineral yüzeyinde zeta potansiyeli düzenleyerek hava kabarcıklarının mineral yüzeylerine tutunması sağlanırken safsızlıklar da bastırılmaktadır. Minerallerin yüzey özelliklerine göre de farklı toplayıcılar kullanılmaktadır.

İlk şekilde ortama ilave edilen flotasyon kimyasalı derişimi düşük olduğundan mineral yüzeyine yapışan iyon sayısı sınırlı kalmıştır. İkinci durumda ortamdaki kimyasal derişimi yüksek olup mineral yüzeyi ortamdaki ters elektrik yüklü iyonlarca tamamen sarılmıştır. Üçüncü şekilde de ortamdaki iyonlarla flotasyon kimyasallarının mineral yüzeyindeki durumları gösterilmiştir.

Flotasyonda, ıslanmaması için mineral etrafında tek tabakalı bir yüzey oluşturmaya yetecek miktarda toplayacı kullanılmalıdır. Daha fazla toplayıcı kullanmak maliyetleri artırırken, mineralle birlikte bulunan ancak batması istenilen safzıkların yüzme olasılığı söz konusu olmaktadır.
Toplayıcıların fazla kullanılması durumunda yüzdürülücek mineral yüzeyinde çok tabakalı bir yüzey oluşmasına da neden olmaktadır. Bu da minerallerin yüzdürülebilirliğini azaltmaktadır.
Flotasyonda mineral yüzey özellikleri oldukça karmaşık bir yapıya sahiptir. Toplayıcı seçiminde teorik bilgilerin yanı sıra laboratuvar çalışmaları uygulamalara yön vermektedir. Flotasyonda çoğu zaman birden fazla toplayıcı kullanılmaktadır. Başlangıçta kullanılan toplayıcılarla yüzme özelliği yüksek mineraller alınmaktadır. Daha sonra güçlü toplayıcılar kullanırak yüzme özelliği daha az olan mineraller kazanılmaktadır.

Share
#

SENDE YORUM YAZ

10+3 = ?