logo


Dev Sağlık-iş Üyelerinden Taşeron İşçiliğine Hayır Eylemi

DİSK ve KESK’e bağlı Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası (Dev Sağlık-İş) üyeleri, taşeron işçi çalıştırmalarının yasaklanması için basın açıklaması yaptı.

Dev Sağlık-İş üyeleri Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Başhekimlik binası önünde basın açıklaması düzenledi. Toplanan grup adına basın açıklamasını okuyan Dev Sağlık-İş Bölge Başkanı Sedat Aydın, ucuz ve güvencesiz işçiliğin taşeron sistemin sahipleri ve bekçilerin emeğini yok sayanların, taşeron işçiye müjde adı altında güvencesiz çalışmanın, taşeronlaştırmanın olduğu yasayı kendilerini kabul ettirmek istediklerini belirtti. Aydın, iş yerlerinde uygulanan toplu sözleşmesine hastane yönetimlerinin uymadığını ifade ederek, yıllardır çalıştıkları hastaneler tarafından yok sayıldığını dile getirdi. Aydın, ‘Geleceğimizi ihale masalarında pazarlamak isteyenlerin oyununu bozduğumuz gibi sendika hakkımızı toplu sözleşme ve grev hakkımızla birlikte gasp edenlerin de oyununu bozacağız. İnsanca yaşayacak ücret ve iş güvencesi başta olmak üzere temel taleplerimiz için başlattığımız fiili toplu sözleşme sürecimizi kazanana kadar devam edeceğiz. Tüm çalıma hayatın taşeron düzenine teslim etmek istediği yasayı meclisten geçirmemek için direneceğiz. Taleplerimiz açık. Taşeron çalışma yasaklansın. Özelleştirilmeler durdurulsun. İnsanca yaşayacak ücret verilsin. Yol parası uygulamasında kesintilere son verilsin. Sendika ve Toplu sözleşme hakkımızın gaspına yol açan uygulamalara son verilsin’ dedi.

Grup, basın açıklamasının ardından sessizce dağıldı.

Etiketler: » » » » » » »

Share