logo


Atso Akademi’den İş Dünyası İçin 7 Farklı Konuda Eğitim

ATSO Akademi, 7 farklı eğitim düzenleyecek.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Osman Budak, ATSO Akademi tarafından, 40 saatlik Proje ve Fizibilite Raporu Hazırlama Teknikleri, 50 saatlik Autocad ile Teknik Çizim, 50 saatlik Dış Ticaret, Yurt Dışı Pazar Geliştirme Teknikleri, Etkin Depo Kontrolü ve Stok Kontrolü Lojistik, Sınaî Mülkiyet Haklarını ve Teşvik Sistemlerini Anlama ve Kazanca Dönüştürme, Davranış Bilimleri Beden Dili konu başlıklarında 7 farklı eğitim düzenleneceğini bildirdi. ATSO Akademi’nin Antalya iş dünyasından gelen talepler doğrultusunda, oda üyeleri ve çalışanlarına yönelik eğitim faaliyetlerine devam ettiğini belirten Budak, “Son derece faydalı olacağını düşündüğümüz bu eğitimlere tüm üye ve çalışanlarını davet ediyoruz” dedi. Budak eğitimlerle ilgili şu bilgileri verdi:

“2-16 Haziran 2014 tarihleri arasında gerçekleştireceğimiz ve 40 saatlik bir program olan Proje ve Fizibilite Raporu Hazırlama Teknikleri Eğitimi’nde eğitmen Pınar Derya Doğruyol tarafından katılımcılarımıza, AB proje hazırlama tekniğine giriş, proje döngüsü yönetimi (PCM) nedir? Başvuru formunu hazırlamaya başlamadan önce proje planı nasıl yapılmalı? Proje kurgusu nasıl yapılır? Planlama için paydaş analizi; örmek analiz üzerinde çalışma planlama için sorun analizi; örmek analiz üzerinde çalışma, planlama için hedef ve strateji analizi; örnek analiz üzerinde çalışma, detaylı proje planını hazırlama, genel hedef, proje amacı, varsayımlar, riskler, ön-koşullar, başarı göstergeleri, doğrulama kaynakları, mantıksal çerçeve tablosunun oluşturulması, proje bütçesi ve faaliyet, başvuru nasıl yapılır? Örnek başvuru paketi hazırlanması, sunulan projeler nasıl değerlendiriliyor? Örnek bir proje üzerinde değerlendirme” konu alt başlıklarında bilgi verilecek.”

Budak, 2-23 Haziran 2014 tarihleri arasında yapılacak olan ve 50 saatlik bir program olan Autocad ile Teknik Çizim Eğitimi’nde ise eğitmen Tuğba Bakan tarafından, temel nesnelerin oluşturulması, çizim yardımcıları, görüntü kontrolü, nesnelerin düzenlenmesi, blok ve katmanlarla çalışma, tarama ve taramaların düzenlenmesi, yazı yazma ve yazının düzenlenmesi, yazı stillerinin oluşturulması, ölçülendirme ve ölçü stillerinin oluşturulması, 3D modelleme teknikleri, katı model oluşturma, 3D modellerin düzenlenmesi, render, sorgulama, yazdırma, şablon oluşturma, bitirme çalışması gibi konuları katılımcılara anlatılacağını söyledi.

3-24 Haziran 2014 tarihleri arasında düzenleyeceğimiz 50 saatlik Dış Ticaret Yönetimi Eğitimi’nde eğitmen Yrd. Doç. Dr. Ertan Beceren’in; eğitimde dış ticarete giriş, uluslararası pazarlama, uluslararası pazarlara giriş yöntemleri, gümrük mevzuatı ve uygulamaları, ihracat uygulamaları ve mevzuatı, teslim şekil (incoterms 2010), ödeme şekilleri, dış ticarete belgeler, dış ticarette kalite ve belgeleri, ihracatta teşvik destekler, ithalatta damping uygulamaları, ihracat işlem akışı, serbest bölgeler, eximbank, ithalat mevzuatı ve uygulamalarını aktaracağını ifade eden Budak, şunları kaydetti:

”3 Haziran 2014 tarihinde düzenleyeceğimiz Yurt Dışı Pazar Geliştirme Teknikleri Eğitimi’nde; eğitmen Hakan Akın tarafından katılımcılara; ihracatın planlanması ve yönetimi, hedefler, durum analizi, strateji ve eylem planı, ihracat alt yapısı, ihracatın yönetimi, mevcut yurt dışı pazarların iyileştirilme, ülke ve müşteri segmentasyonu, yurt dışı pazarlama planı, alıcı odaklı, müşteri odaklı ihracat stratejisi, dağıtım ve satış kanallarının kullanımı, tanıtım araçlarının tespiti, yeni yurt dışı pazarlara ulaşım, yurt dışı pazarlara ulaşım kaynakları, masa başı, saha ve müşteri araştırmaları, potansiyel yurt dışı pazar ve müşterilerin tespiti, örnek pazar araştırması, gerçekleşmiş ihracat/ithalat işlemleri ile müşteri tespiti konularında bilgi sunulacak. 4 Haziran 2014 tarihindeki Etkin Depo ve Stok Kontrolü Lojistik Eğitimi’nde eğitmen M. Serhat Öztürk tarafından stok ve depo yönetiminin yapı taşları, tedarik zinciri yönetimi,lojistik yönetimi,malzeme yönetimi (MRP),kurumsal kaynak planlaması (ERP), depo ve stok yönetiminin organizasyondaki yeri ve fonksiyonel önemi,stok yönetiminin detaylandırılması ve uygulamalar,stok yönetiminin amacı, stok yönetiminin fonksiyonu,stok yönetim modellerinin belirlenmesi, stok maliyet hesaplamaları, malzeme sınıflama, ürün ağacı oluşturma ve yerleşim planlaması abc analizi, stok kontrol sistemleri, sipariş yönetimine bağlı olarak: güvenli stok-kritik stok, malzeme ihtiyaç planlaması,giriş lojistiği- çıkış lojistiği ve stok yönetimi, stok yönetimi performans değerlendirme teknikleri, depo yönetiminin detaylandırılması, depo yeri belirleme,depo tesis yapısı ve özellikleri, depo ekipmanları özellikleri, depo yerleştirme ve adresleme konularında bilgi verilecek.”

6 Haziran 2014 tarihindeki Sınai Mülkiyet Haklarını ve Teşvik Sistemlerinin Anlama ve Kazanca Dönüştürme seminerinin Ersin Dereligil ve Mete Mercan tarafından verileceğini bildiren Budak, eğitimde sınaî hakları tescil ederken dikkat edilmesi gereken hususlar, önemli hatalar ve yanlış bilinenler, markanın değeri, patent verileri, yeni Sınaî Haklar Kanun Tasarısı, marka teşvikleri ve Ar-Ge teşvikleri ile ilgili bilgilendirme yapılacağını söyledi.

Budak, “6 Haziran 2014 tarihinde düzenleyeceğimiz Davranış Bilimleri Beden Dili Eğitiminde ise eğitmen Prof. Dr. Erhan Eroğlu, iletişimde beden dilinin önemi, beden dilini okurken dikkat edilmesi gerekenler, beden dili kodları, ilk karşılaşma, kişisel alanlar ve mesafeler, bakışlar, baş hareketleri, eller, yüzde, yumruk sıkma hareketi, dokunma, oturma şekli, olumlu oturuş, vücut açısı ve duruş, oturma açıları gibi konu alt başlıklarını aktaracak” şeklinde konuştu.

Budak, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası bünyesindeki eğitim faaliyetlerinin ATSO internet sayfasındaki (www.atso.org.tr) ATSO Akademi bağlantısından, twitter.com/ATSOAkademi ve facebook.com/AtsoAkademi’den takip edilebileceğini sözlerine ekledi.

Etiketler: » » » »

Share