logo


ASO: Türkiye’nin orta gelir tuzağından kurtulması için inovasyon gerekli

Ankara Sanayi Odası (ASO) Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Özdebir, “Türkiye’nin Orta Gelir Tuzağından kurtulması için yüksek katma değerli, yüksek teknolojik ürünlere yönelmesi gerektiğini bunun için de iş gücü niteliğinin yükseltilmesi ve inovasyondan başka çıkar bir yol olmadığını defalarca belirttik.” dedi.ASO’nun aylık ‘Oda Meclis Toplantısı’nda konuşan Nurettin Özdebir, Türkiye’nin kendisine büyük hedefler koyduğunu belirterek, “2023 yılında kişi başına geliri 25 bin dolara, ihracatı 500 milyar dolara yükseltmek ve dünyanın en büyük on ekonomisi arasına girmek, bu hedeflerden bazıları.” dedi. Bu noktada Dünya Bankası’nın hazırladığı bir rapora atıf yapan Özdebir, şunları söyledi: “Türkiye’nin ihracatta gösterdiği başarıyı teslim ederken 2023 hedeflerine ulaşmanın bugünkü ihracat yapısıyla zor olacağını söylemektedir. Rapor; 2023 hedeflerine ulaşmak için Türkiye’nin öncelikle yapısal olarak premier lig standartlarına ulaşması gerektiğini belirtmektedir. 

Hem gelişmiş hem de gelişen ülkelerde büyümenin yavaşlaması, ihraç ürünlerimize olan küresel talebin bir süre eskisi kadar güçlü olmayacağını göstermektedir.” İhracattaki başarıya rağmen, ihracatın milli gelir içinde 2000 öncesi yüzde 20 olan payının ancak yüzde 23’e çıktığına dikkat çeken Özdebir, aynı dönemde ihracatın milli gelir içindeki payının AB’ye yeni katılan ülkelerde 10 puan, Hindistan da 11 puan, Çin’de 9 puan artmasına rağmen, Türkiye’deki artışın 3 puanda kaldığını vurguladı. KOBİ’lerin özellikle orta-boy işletmelerin ihracattaki düşük payını ve ataletini de ihracat artışının önünde bir engel olarak gördüğünü ve bu durumun değiştirilmesini önerdiğini ifade eden Özdebir, “Türkiye’nin Orta Gelir Tuzağından kurtulması için yüksek katma değerli, yüksek teknolojik ürünlere yönelmesi gerektiğini bunun için de iş gücü niteliğinin yükseltilmesi ve inovasyondan başka çıkar bir yol olmadığını defalarca belirttik.” diye konuştu. Ocak ayında 101’e kadar gerileyen Reel Kesim Güven Endeksi Mayıs ayında 113,3’e yükseldiğinin bilgisini veren Özdebir, “100’ün üzerindeki endeks değerleri reel kesimde iyimserliğe işaret etmektedir. Reel kesim güvenindeki artış kendisini yatırımlarda da hissettirmektedir. Ocak ve Şubat ayında gerileme gösteren yatırım malları ithalatı Mart ayında yüzde 8’in üzerinde bir artış göstermiştir. Yatırım malları üretiminde de Mart ayında yüzde 3,4 artış olmuştur.” açıklamasında bulundu.Özdebir, konuşmasını söyle sürdürdü: “İhracattaki artış ve ithalattaki azalmayla birlikte dış ticaret ve cari işlemler açığı düşmektedir. 12 aylık dış ticaret açığı 95 milyar dolara, cari işlemler açığı da 60 milyar dolara gerilemiştir. Cari açıktaki gerileme olumlu olmakla birlikte yılın ilk üç ayında sermaye girişlerinin neredeyse durmuş olması bu konudaki risklerin devam ettiğini göstermektedir.”

Etiketler: » »

Share