logo


” Artık bu oyunu bozmaya mecburuz”

yüzey sosyoekonomik düzeyde, mektep bahçesi ve sokakta gözlemlenen yekûn piyes sayısına bakıldığında mektep bahçelerinde (109), en yeni giysi giydirme oyunları sokaklarda gözlemlenenden (49) elan bir tomar oyuna rastlandığı görülmektedir. Genel olarak, ekol bahçelerinde sokaklardan elan şu denli entrika gözlenmiş olmasının bir iki nedeni olabilir: 1- Sokaklar bazı anabaların, çocuklarının uzun süreyle bulunmalarını istemedikleri yerlerdir. Çeşitli nedenlerle (güvenlik, trafikle alakadar sorunlar, şems altında yetinmek vb.) -büyük olasılıkla da en yeni giysi giydirme oyunları ılımlı ve vücut sosyoekonomik düzeyde- anababalar, çocuklarının sokakta bulunmalarına evet da uzun süreyle bulunmalarına ya da uzun süreyle bulunmalarına destur vermeyebilmektedirler. Dolayısıyla, sokak ve okul bahçesi ile müteallik olarak ortaya çıkan kaşkariko sayılarındaki farklar, sokakta ve mektep bahçesinde bulunan zürriyet sayısının en yeni giysi giydirme oyunları farkından kaynaklanıyor olabilir. 2- okul bahçeleri, sokaklara göre, piyes oynamak için yapısal özellikleri dolayısıyla fiziki olarak, yoğun sayıda çocuğun varlığı hasebiyle de sosyal olarak mandepsi oynamak için daha elverişli

görünmektedir. ekol bahçelerinin, alan ve koskocaman alanlar olması ve geniş sayıda düzen arkadaşı sağlaması, bu mekânları saf bir desise alanı barbie giydir haline getirmektedir. 3- Teneffüsler, çocukların, okul bahçesine “oyun oynamaya” (oyun aldatmak amacıyla) çıktıkları hengâm dilimleridir. Sokaklar ise, henüz koskocaman çaplı -içinde “öylesine” yerleşmek da makam alan- etkinliklerin gerçekleştiği mekânlardır (Becker, 1976). Çocuklar sokağa çıkmaktadırlar, ancak oyun oynamak sokakta zorunlu bir sonucu değildir. gerçekten tetkik verilerinin toplanması aşamasında sokakta künde oynamaksızın bulunan, oturan, yârenlik eden sağlam iyi çocuğa rastlanmıştır. Buna karşılık, çocuklar, okula başlamalarından itibaren ibret aralarında barbie giydir mandepsi oynanması geleneği ile karşılaşırlar ve bu umumi eğilim, ekol gününün bir parçası olarak sürer. ders aralarında mahcur olan dönem heyecanla oyuna harcanmaktadır; ayrıca çocuklar zil çalınca, sınıflarından bahçeye koşarak gelirken dönem kazanmak için temsil hazırlığı yaparak gelmektedir. hâlbuki sokakta böylesi bir vakit kısıtlılığı olmadığı için, oyunun çağ içre ortaya çıkma olasılığı vardır. Özetle, çocuklar, ilk öğrenmelerine sınırlı olarak ekol bahçelerini, barbie giydir alelhusus ders aralarında, temsil oynanan yerler olarak görürken, sokaklar yalnızca künde oynanan alanlar olma özelliği taşımaktadır.  2- En bir hayli Oynanan Oyunlar: okul bahçelerinde, Boğaziçi semti (20) ve Kurtuluş’ta (14) şarkılı/tekerlemeli oyunlar en sık gözlemlenen oyunlar (7) ve yakalamalı oyunlar (7), en kesif gözlemlenen mandepsi kategorileri olmuştur.

Her üç semtte gözlemlenen şarkılı/tekerlemeli oyunların toplam sayısı 41’dir. Bu çalışmada ancak yüzey makyaj yapma oyunu oyna sosyoekonomik düzeyde en kötü oynanan kaşkariko olarak gözlemlenen şarkılı/tekerlemeli oyunların yekûn sayısı 41’dir. Bu çalışmada ancak üst sosyoekonomik düzeyde en aşkın oynanan olta olarak gözlemlenen yakalamalı oyunlar, Blatcford, Creeser ve Mooney’in (1990) çalışmalarının bulgularına bakarak de, okul bahçesinde en yoğun oynanan oyun türlerindendir. özdeş araştırmacılar, ezgi ve tekerlemelerin, oyunların sınıflanma sorunları nedeniyle kendi başına hile olarak sayılmadıklarını, fakat birçok makyaj yapma oyunu oyna oyunun ortamında makam aldıklarını, dolayısıyla bunların mühim olduklarını belirtmektedirler. Sokaklarda, her üç semtte de (Boğaziçi: 11, Kurtuluş: 9, Bahçelievler: 10 / Toplam: 30), top oyunları en sık gözlemlenen oyunları oluşturmaktadırlar. ferde oyunları; yakantop, 21 aylık, sıçankaçtı, futbol, uçan top (ya da bunların türevi olan japon kalesi, raket vb. gibi), beyzbol, bowling kabil tamamen ile oynanan oyunlardır. Bu oyunların bir bölümü, bazı spor dallarındaki kuralların aynıyla uygulandığı evet da çocuklar aracılığıyla değiştirildiği oyunlardır. Gözlemlenen top oyunları beyninde ekseriyetle futbol (14) mevzi almaktadır. Futbol, genelde, makyaj yapma oyunu oyna çocuklar aracılığıyla en bunca ve zevkle oynanan oyunlardan biridir. Bu derece geniş olması, kitle bildirişim araçları ve kitle kültürünün etkisi ile açıklanabilir. Bu etmenlerin etkilerini, henüz sonra açıklanacağı gibi, başka oyunlar üzerinde de karşılaşmak mümkündür.

Etiketler:

Share