logo


Anne baba destek programı

-Aile ve Evlilik Terapisti Dr. Obengül Ejder, Rönesans Eğitim Vakfı’nın katkılarıyla Adana Optimum Outlet Alışveriş Merkezi tarafından düzenlenen Anne Baba Destek Programı’nın 16.’sında toplumsal bir yara haline gelen fiziksel ve cinsel istismarı anlattı. Dr. Ejder, çocukluk çağı ihmal ve istismarlarının, çocukların tanımadıkları yabancı kişilerden çok, yakındaki kişiler tarafından uygulandığını belirterek, “Bu nedenle çocuklara çığlık atmayı öğretmek yerine eğitmeliyiz” dedi.Dr. Ejder, Avşar Sineması Salonu’nda düzenlenen ve dileyen herkesin ücretsiz katılabildiği seminerde, ergenlik çağına doğru çocuk sosyalleşip ailenin yanından uzaklaştıkça ve sosyal medyanın da etkisiyle, yabancıların tehlike riski oluşturduğunu söyledi. Dr. Obengül Ejder, “Zaten bu döneme kadar bilinçli bir ailede yetişmiş genç de bilinçli olacağından, tehlikeyi fark eder etmez ya uzaklaşacak ya da o tür ortamlarda bulunmayacaktır” dedi.Çocukların mental, kültürel, bilişsel, duygusal, fiziksel gelişimi için eğitimin önemine dikkati çeken Dr. Ejder, “Her türlü eğitim için 7 yaş çok geç, 3 yaşında çocuğun bilinçlendiği andan itibaren eğitime başlanmalıdır. Bunun öncesinde ailenin eğitimli olması çocuklar için büyük bir şans olacaktır” diye konuştu.

İSTİSMARLAR DAHA ÇOK AKRABALARDAN GELİYOR

Dr. Ejder, çocukların fiziksel ve duygusal zararlar görmesinde aile, yakın çevre, öğretmen ve bakıcının büyük rol oynadığını vurgulayarak, “Unutmayalım ki cinsel istismar yabancılardan çok, yakın tanıdıklardan ve akrabalar tarafından daha çok gerçekleştiriliyor. Özellikle çocuğun güven duyduğu baba, abi, dayı, dede, amca gibi yakın erkekler ya da anne, abla, bakıcı, büyükanne gibi yakın kadınlar tarafından gerçekleştirildiğinde temel güven duyguları sarsılıyor, bu da telafisi imkansız sonuçlar doğuruyor’ dedi.Çocuk istismarları konusu ile ilgili projelerinin olduğunu belirten ve yöneticileri işbirliğine çağıran Dr. Ejder, şöyle devam etti:“Buradan herkese seslenmek istiyorum. Eğitim kampanyası düzenleyerek çocuklarımızı özellikle cinsellik konularında eğitebiliriz.”

Etiketler: » » »

Share