logo


ANKARA BOŞANMA AVUKATI

Ankara Boşanma Avukatı olarak ofisimizde tanıma ve tenfiz davaları ile de ilgilenmekteyiz. Bu davalarla ilgili şunları söyleyebiliriz.  Yurt dışında yaşayan vatandaşların yurt dışında aldıkları kararların Türkiye’de tanınması, kararların onaylanması ve icrası için açılacak davalara tanıma ve tenfiz davaları denir.

Tanıma ve Tenfiz davaları Almanya, Hollanda, Avustralya, Avusturya, Belçika, Fransa gibi yurt dışı ülkelerinde yaşayan vatandaşlarımız açısından oldukça önem taşımaktadır. Kişiler yurt dışında boşansalar dahi tanıma ve tenfiz davası açılmadan Türkiye’de hala evli görüneceklerdir. Bu durumda kişilerin yeniden evlenememesine ve özellikle miras hukuku açısından çok ciddi sorunlara yol açacaktır. Bu sebeple yurt dışında boşanan kişilerin bu boşanmalarının ve feri nitelikteki tüm sonuçlarının Türkiye’de de hüküm doğurabilmesi açısından gecikmeksizin tanıma davası açmalarını Ankara boşanma avukatlarından birisi olarak tavsiye ederiz. Bununla birlikte kişiler yurt dışında boşanmaları sonrasında nafaka, maddi ve manevi tazminat gibi mali sonuçlarla ilgili hak elde etmiş olabilirler. Davalının ise Türkiye’de gayrimenkulleri bulunabilir. Bu durumda kişilerin diğer taraftan alacaklarını tahsil edebilmek için mutlaka Türkiye’de tenfiz davasını açması gerekir. Bu davanın açılması ile yurt dışından alınan karar Türkiye’de de icra edilebilecek ve tüm alacaklar tahsil edilecektir.

Yurt dışındaki boşanma kararının Türkiye’de geçerli olmasının şartları nelerdir?

Yurt dışında verilen boşanma kararının Türkiye’de tanınması ve kararın icra edilebilmesi için belirli şartların oluşması gerekmektedir; Öncelikle yurt dışından alınan karar mahkeme mercii tarafından verilmiş olmalıdır. Ancak kararın alındığı ülke ile Türkiye arasında hukuki karşılıklılık olmalı ve sözleşme bulunmalıdır. Türkiye’nin anlaştığı ülkeler belirlidir. Bu ülkeler dışındaki ülkelerden alınan kararların tanınması mümkün değildir.

Yurt dışından alınan karar açıkça Türk kanunlarına aykırı olmamalıdır. Türk hukukuna ve kamu düzenine aykırılık taşıyan bir kararın Türkiye’de tanınması mümkün değildir.

Tanıma ve Tenfiz davası için gerekli evraklar nelerdir?

  1. Yurt dışından alınan boşanma kararı
  2. Yurt dışından alınan boşanma kararının kesinleşme şerhi
  3. Apostile
  4. Vekaletname
  5. Müvekkile ait pasaport kimlik fotokopisi
  6. Boşanma kararının tercümesi

Tanıma ve tenfiz davası açmak zorunlu mudur?

Yurt dışında alınan boşanma kararının Türkiye’de geçerli olması için bu davaların açılması zorunludur. Tanıma ve tenfiz davaları olmadan taraflar yurt dışında boşansalar dahi Türkiye’de hala evli görünecekler ve yapılan her şey geçerli bir evlilik birliği içerinde yapılmış gibi kabul edilecektir. O yüzden tarafların yurt dışında boşanmalarından sonra zaman kaybetmeden bu davaları açmaları isabetli olacaktır.

Ankara Boşanma Avukatlarından birisi olarak Tanıma ve tenfiz davalarının mutlaka bu alanda çalışmış alanında uzman avukatlar tarafından açılmasını tavsiye ederiz. Tarafların kendilerinin açacağı yanlış belge ve evraklarla yapılan işlemler sonucu bu davaların yıllarca sürdüğü görülmektedir.

Share


#

SEN DE YORUM YAZ

7+7 = ?