logo


Aktroller yine iş başında

1Mecidiyeköy’de yaşanan asansör faciasından sonra eleştiri okları yine AKP iktidarına yöneltildi. Ancak Twitter’da algı yönetimi yapmaya çalışan hesaplar konu ile ilgili Şişli Belediyesi’ni suçlamaya başladı ve Twitter’da bu konu tartışmalara neden oldu.

Torunlar İnşaat tarafından ayapılan ve Ali Sami Yen Stadyumunun arazisine yapılan inşaat şantiyesinde Asansör Faciası sonrası 10 kişi yaşamını yitirdi. Durumu protesto eden vatandaşlar şantiyede polis şiddetine maruz kaldı. Sosyal medyada da AKP iktidarına ağır eleştiriler yöneltildi.

AK TROLLER YİNE DEVREDE Mİ?

Twitter’da yaşanan yoğun eleştiri bombardımanı sonrasında algı yönetimi yapmaya çalışan hesaplar Şişli Belediyesi’ni suçlayınca sosyal medyada yine büyük tartışma yaşandı. Devletin zirvesinden yapılan açıklamalarda böyle bir suçlamanın olmaması durumun bir algı yönetimi olduğu algısı yarattı.

Yerel yönetimler güvenlik önlemi almakla yükümlü değil

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sitesinde yaşanan asansör kazasında kimin sorumluluğu olduğu da açık şekilde yazılıyor. İnşaat firmaları iş güvenliği konusunda belgelerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bildiriyor. İnşaatta olabilecek her türlü yaralanma ve ölümlü kazalarda İş Güvenliği uzmanı ve müteahhit firma dolaylı olarak da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sorumlu.

İŞTE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI SİTESİNDE YAZAN MEVZUAT

Madde 1

4947/11
Bu Kanunun amacı, çalışma hayatını, işçi işveren ilişkilerini, iş sağlığı ve güvenliğini düzenlemek, denetlemek ve sosyal güvenlik imkânını
sağlamak, bu imkânı yaygınlaştırmak ve geliştirmek, yurt dışında çalışan işçilerimizin çalışma hayatından doğan hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kurulmasını sağlamak, teşkilât ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir.
Madde 2

G) 5763/30 md. İş sağlığı ve güvenliğini sağlayacak tedbirlerin uygulanmasını izlemek

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

Madde 12

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) İş sağlığı ve güvenliği konularında, mevzuatın uygulanmasını sağlamak ve mevzuat çalışması yapmak.

g) İş sağlığı ve güvenliği ile iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi konularında inceleme ve araştırma çalışmalarını planlamak, programlamak ve uygulanmasını sağlamak.

k) (Ek: 15/5/2008-5763/31 md.) İşyerindeki sağlık ve güvenlik risklerini önlemek ve koruyucu hizmetleri yürütmek üzere görevlendirilecek işyeri hekimleri, iş güvenliği uzmanları ve diğer görevlilerin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitim ve belgelendirme usul ve esaslarını belirlemek.

l) (Ek: 15/5/2008-5763/31 md.) İş sağlığı ve güvenliği alanında ölçüm, analiz, teknik kontrol, risk analizi ve değerlendirmesi, eğitim, danışmanlık, uzmanlık hizmetlerini yapmak ve bu tür hizmetleri verecek özel ve tüzel kişi ve kuruluşların niteliklerini belirlemek, yetki vermek, yetkilerini iptal etmek, kontrol ve denetimini sağlamak.

m) (Ek: 23/7/2010 -6009/50 md.) İşyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı, diğer teknik ve sağlık personel ile işçilere eğitim vermek için kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre faaliyet gösteren şirketler ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerini yetkilendirmek, gerektiğinde yetkilerini iptal etmek, hizmetin etkin ve verimli bir şekilde verilip verilmediğinin kontrol ve denetimini sağlamak, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının eğitimleri sonundaki sınavları yapmak veya yaptırmak, belgelerini vermek, Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.

Madde 36/A

(Ek:16/7/2003 4947/26 md.) Bakanlık merkez teşkilâtında, çalışma uzmanı ve yurt dışı işçi hizmetleri uzmanı, merkez ve taşra teşkilâtında iş sağlığı ve güvenliği uzmanı çalıştırılabilir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlara sahip, Bakanlığın ihtiyaç duyduğu alanlarda en az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş ve sınavın açıldığı tarihte otuzbeş yaşından gün almamış olanlar arasında yapılacak özel yarışma sınavı sonucunda başarılı bulunanlar çalışma uzman yardımcısı, yurt dışı işçi hizmetleri uzman yardımcısı ve iş sağlığı ve güvenliği uzman yardımcısı kadrolarına atanırlar. Uzman yardımcılarında aranacak nitelikler, seçilme usul ve esasları ile diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.

Etiketler: » » » » » » »
Share


#

SEN DE YORUM YAZ

9+8 = ?