logo


Acar OSGB’den İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

Günümüz koşullarında basit önlemler alınarak pek çok kazayı ve meslek hastalığını önlemek mümkünse de alınan tüm tedbirlere rağmen gerçekleşen sağlık sorunları ve iş kazalarına uzman bir hekim tarafından müdahale edilmesi hayati önem taşıyabiliyor. İşyerleri için zorunlu hale getirilen işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve sağlık personeli bulundurmak, aslında vicdani bir sorumluluk! Bu anlamda OSGB Hizmetlerine de büyük görevler düşüyor.

OSGB’nin Yasal Dayanağı…

İş güvenliğinin sağlanması için büyük önem taşıyan idari yaptırımlar cezalandırmaktan çok önlemeyi amaçlar. Bu amaçla yetkilendirilen ”Ortak Sağlık Güvenlik Birimi”, (son yasal düzenlemelere göre 1 işçinin dahi çalıştığı sanayiden sayılan ve sayılmayan her türlü iş yerine) işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı sağlayan, resmi olarak ‘İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği’ ile tanımlanmış, fiziki ve tıbbi donanıma sahip olma ön şartları ile yetki belgesi alınarak açılabilen özel kuruluşlardır.

İşyeri Hekimi Bulundurmak Neden Zorunlu Oldu?

İş kazası ve meslek hastalıkları toplumun her kesimini ilgilendiren önemli bir sorun! Dünyada her 15 sn içinde 160 işçi kaza geçiriyor ve 15 sn içinde 1 işçi, iş kazası veya meslek hastalığı sonucunda ölüyor. Bu sayı her gün 6300, yılda 2,3 milyon kişinin ölmesi anlamına geliyor. İş kazaları ve meslek hastalıkları nedeni ile ekonomik maliyet ise dünya gayri safi hâsılasının %4’ü!

Dünyada meydana gelen gelişmeleri yakından takip eden Uluslararası Çalışma Örgütü’nün uzun soluklu girişimleri ile iş sağlığı ve güvenliği, üyeler arasında imzalanan tavsiye ve protokoller uyarınca yasal bir zemine oturtuldu. UÇÖ üyesi olan Türkiye de 2012 yılında çıkarılan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile bu halkada yer alıyor.

Acar İş Güvenliği Hizmetleri’nden Ekonomiye Katkı

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde yüksek standartlara sahip Acar acarosgb.com İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında; İşyeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı, Sağlık personeli gibi profesyoneller temini yanında, Acil Durum Eylem Planı, Ortam Ölçümü, İlk Yardım Eğitimi, Yangın Eğitimi, Risk Değerlendirme, Yüksekte Çalışma Eğitimi gibi birçok kapsamlı program ile firmalara ve ülke ekonomisine değerli katkılarda bulunuyor.

İş Sağlığı ve Güvenliği Ortak Birimi Acar  http://www.acarosgb.com.tr/isyeri-hekimi/ web sayfasından da detaylı bilgi alınabileceği gibi, aracı değil kendi bünyesinde bulunan tam gün çalışan işyeri hekimleri, iş güvenliği uzmanları, mühendis ve teknisyenleri ile tüm iş kollarına hizmet sunabilecek donanıma sahip!


Share
#

SEN DE YORUM YAZ

8+4 = ?