logo


1.antalya Trsm Çalıştayı

Antalya’da açılması planlanan Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri (TRSM) ile ilgili hem hizmet bütünlüğü sağlamak ve işleyişle ilgili bilgi alışverişinde bulunmak amacıyla Antalya Kamu Hastaneleri Birliği (AKHB) Genel Sekreterliği tarafından “1. Antalya TRSM Çalıştayı” düzenlendi.

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aşır Aksu Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nde 43 katılımcının oluşturduğu çalıştaya Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu (TKHK) Müşterek Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Mustafa Emre Yatman ile TKHK TRSM Koordinatörü Psikiyatri Uzmanı Dr. Levent Tokuçoğlu, Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Dr. Erdoğan Taş, AKHB Tıbbi Hizmetler Başkanı Dr. Cenker Ateş, AKHB bünyesinde bulunan merkez ve ilçe sağlık tesislerinin başhekimleri, başhekim yardımcıları, TRSM çalışanları, psikiyatri uzmanları ile AKHB çalışanları katıldı.

Çalıştay Dr. Mustafa Emre Yatman ve Dr. Erdoğan Taş’ın açılış konuşmaları ile başladı. Taş konuşmasında, “Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri; başta şizofreni olmak üzere ağır ruhsal bozukluğu olan hasta bireyleri, toplumla bütünleşmesi için rehabilite etme, destekleme ve bireylere psiko-sosyal beceri kazandırma çalışmaları yapılması amacı ile kurulan merkezlerdir. Bu amaçlar doğrultusunda kurulan ve çalışmalarını yürüten bu tür merkezlerin varlığı ve sayısı toplum için hayati önem taşımaktadır. AKHB kurulduğunda ilimizde 1 TRSM bulunmaktayken, birliğimizce 5’e çıkarılmıştır. Bu doğrultuda ilimizde merkezde AEAH TRSM, Alanya’da Alanya Devlet Hastanesi TRSM ve Manavgat’ta Manavgat Devlet Hastanesi TRSM şu an hizmet vermektedir” dedi.

Atatürk Devlet Hastanesi ve Kumluca Devlet Hastanesi TRSM’lerinin de kurulma çalışmalarının devam ettiğini bildiren Taş, şunları kaydetti:

“Merkezlerimizde hastalarımızın tedavi, takip ve kontrolleri yapılarak merkezlerimizin rutin işleyişi sürdürülürken, aynı zamanda hastalarımıza resim, ahşap boyama ve spor kursları verilerek uğraş terapisi uygulanmaktadır. Böylece hastalarımızın merkezlerimize severek, isteyerek gelmeleri ve bu gönüllülük esası ile de tedavilerinde olumlu sonuçlar elde edilmesi amaçlanmaktadır. Bugün gerçekleştirmekte olduğumuz çalıştayın amacı da konu hakkında farkındalık oluşturmak ve bu farkındalığı artırmaktır. Bunun için de TRSM’nin çalışmalarını daha geniş kesimlere yayılmasını sağlamamız gerekmektedir. Bunu sayılarla ifade edecek olursak; toplumda şizofren hasta bulunma oranı yüzde1 civarındadır. Bu hastaların bazıları tedaviye gelmezken tedavi alan kısmının ise içerisinde bir kısmı tedaviye olumlu cevap verir, bir kısmı orta ve zor cevap vermektedir. TRSM’leri etkin kılmakla amacımız tedaviye zor cevap veren veya sık atak geçiren hastaların binde 2-3’üne ulaşabilmektir.”

Hastalara ulaşabilmek için sahada sürekli dolaştıklarını bildiren Taş, TRSM ekiplerini aktif hale getirerek sahadaki hastalara ulaşmaları yönünde planlamalar yaptıklarını sözlerine ekledi.

TKHK Müşterek Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Mustafa Emre Yatman ise, “TRSM’ler açılırken ilk etapta hastane hizmetlerine alternatif bir hizmet mi olacak yoksa onların yerini mi alacak? sorusu gündeme gelmiştir. Bu noktada hastane temelli ruh sağlığı modeli ile toplum temelli ruh sağlığı modelinin bir karşılaştırılmasını değerlendirmemiz gerekmektedir. Hastane temelli ruh sağlığı modelinde; sadece hastane içerisinde sürece müdahale edebilmekte ve sonrasında hasta yalnız bırakılmaktadır. Dolayısıyla hastanın alevlenme dönemine zemin hazırlayan etkenlere hiçbir şekilde müdahale edilememektedir. Böylece de kişiye sosyal ve mesleki yönden kendisinden beklenen rolü gerçekleştirmesinde destek olunamamaktadır. Hastalar reçete yazılıp taburcu edildikten sonra ilaçlarını kullanıyor mu ve düzenli kullanmalarını sağlamak için ailelerine bir bilgi verilebiliyor mu noktasında yoğunluktan dolayı takip gerçekleştirilememektedir. Bu da hastalığın alevlenme süreçlerinin çok daha sık bir şekilde karşımıza çıkmasına sebebiyet vermektedir” dedi.

Tedavisini düzenli olarak gerçekleştirmeyen hastanın toplum içerisindeki farklı davranışlarından ötürü dışlanabildiğini ifade eden Yatman, “Bu durum ise hastaların yatarak tedavi göreme ihtiyacını ortaya çıkarmakta bu da yataklı servis ihtiyacını artırmaktadır. İşte bu noktada Sağlık Bakanlığımız harekete geçmiş ve 2010 yılında hastane temelli ruh sağlığı modelinden toplum temelli ruh sağlığı modeline geçiş kararlaştırılmıştır. Bu geçiş ise ülkemizdeki insan kaynaklarının kısıtlılığı nedeniyle de toplum temelli model ile hastane temelli modelin ortak bir şekilde kabul edilmesi ile sonuçlanmıştır. Böylece hastaların yaşadığı çevreden ve ailesinden kopmadan, toplumdan dışlanmadan, ruh sağlığı dışındaki sağlık hizmetlerine de ulaşmalarına kolaylık sağlanması açısından hastane içerisinde veya yakın mesafede tedavi görmeleri öngörülmüştür”. dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Psikiyatri Uzmanı Dr. Levent Tokuçoğlu “Toplum Temelli Ruh Sağlığı Hizmetleri”, AEAH TRSM sorumlu hekimi Psikiyatri Uzmanı Dr. Damla Alp “TRSM’nin Önemi ve Gerekliliği”, AEAH TRSM hemşiresi Canan Arıkan, İşleyiş (Rapor, hasta kabul, uygulama, istatistik vs.), hemşire Hatice Filiz Güvendiren, “ Program Hazırlama (Kurslar, Malzemeler, Halk Eğitim, Yazışma vs)”, AEAH TRSM Sosyal Hizmet Uzmanı Ayten Kaya Kılıç, “Ev/Kurum Ziyaretleri Etkinlikler (Planlama, Uygulama ve Yazışmalar), AEAH TRSM Psikoloğu Sibel Demir, “Kullanılan Formlar (Dosyalama, doldurulan formlar vs) başlıklı sunumlarını gerçekleştirmişlerdir. Sunumların ardından çalıştaya katılan katılımcılar ile birlikte TRSM binası gezilerek, TRSM’de tedavi gören hastalara ziyaret gerçekleştirildi.

Etiketler: » » » »

Share